IMPRINT  Logo 1      dimenzije  teksta  38x14 mm
IMPRINT  Logo 2      dimenzije  teksta  47x18 mm
IMPRINT  Logo 3      dimenzije  teksta  58x22 mm
IMPRINT  Logo 5      dimenzije  teksta  69x30 mm

Trodat  Printy 4910     dimenzije  teksta  26x90 mm
Trodat  Printy 4911     dimenzije  teksta  38x14 mm
Trodat  Printy 4912     dimenzije  teksta  47x18 mm
Trodat  Printy 4913     dimenzije  teksta  58x22 mm
Trodat  Printy 4915     dimenzije  teksta  70x25 mm
Trodat  Printy 4916     dimenzije  teksta  70x10 mm
Trodat  Printy 4917     dimenzije  teksta  50x10 mm
Trodat  Printy 4918     dimenzije  teksta  75x15 mm
Trodat  Printy 4921     dimenzije  teksta  12x12 mm
Trodat  Printy 4922     dimenzije  teksta  20x20 mm
Trodat  Printy 4923     dimenzije  teksta  30x30 mm
Trodat  Printy 4924     dimenzije  teksta  40x40 mm
Trodat  Printy 4925     dimenzije  teksta  82x25 mm
Trodat  Printy 4926     dimenzije  teksta  75x38 mm
Trodat  Printy 4927     dimenzije  teksta   60x40 mm
Trodat  Printy 4928     dimenzije  teksta   60x33 mm
Trodat  Printy 4929     dimenzije  teksta   50x30 mm
Trodat  Printy 4931     dimenzije  teksta   70x30 mm
Trodat  Printy 4941     dimenzije  teksta   41x24 mm
Trodat  Professional 5200    dimenzije  teksta   43x24 mm
Trodat  Professional 5203    dimenzije  teksta   49x28 mm
Trodat  Professional 5204    dimenzije  teksta   56x26 mm
Trodat  Professional 5205    dimenzije  teksta   68x24 mm
Trodat  Professional 5206    dimenzije  teksta   56x33 mm
Trodat  Professional 5207    dimenzije  teksta   60x40 mm
Trodat  Professional 5208    dimenzije  teksta   68x47 mm
Trodat  Professional 5211    dimenzije  teksta   85x55 mm
ŠTAMBILJI
Trodat  Mobile printy 9411     dimenzije  teksta  38x14 mm
Trodat  Mobile printy 9412     dimenzije  teksta  47x18 mm
Trodat  Mobile printy 9430     dimenzije  teksta  30x30 mm
Trodat  Mobile printy 9440     dimenzije  teksta  40x40 mm

ŠTAMBILJI          PREŠA ZA SUHI ŽIG         DATUMARI        NUMERATORI        JASTUČIĆI        TINTE        JASTUCI U KUTIJI  
    
Štambilj drvena drška        dimenzije prema zahtjevu

Trodat Goldring exlusive pinkala sa štambiljem - automatic        dimenzije teksta 35x7 mm
Trodat Goldring exlusive pinkala sa štambiljem - grandomatic   dimenzije teksta 35x9 mm
Trodat Goldring exlusive pinkala sa štambiljem - style                 dimenzije teksta 35x7 mm
Preša za suhi žig,JustRite model JPD,  promjera 41 mm
  • zlatne i chrome boje
  • ostali modeli na upit

PREŠA ZA SUHI ŽIG
 
d.o.o.  za proizvodnju, trgovinu i usluge
STRAHONINEC, Prvomajska 5  -  40000   Č A K O V E C
Tel./fax: 040/333-339, tel.: 040/333-218, e-mail: stambilji.novak@ck.t-com.hr