Prvomajska 5
STRAHONINEC
40000 ČAKOVEC

Tel.:       040/333-218
Tel./fax: 040/333-339


d.o.o.  za proizvodnju, trgovinu i usluge
e-mail: stambilji.novak@ck.t-com.hr