ŠTAMBILJI          PREŠA ZA SUHI ŽIG         DATUMARI        NUMERATORI        JASTUČIĆI        TINTE        JASTUCI U KUTIJI  
    
NUMERATORI
Numerator:
Trodat  4836        6 brojeva        visina  brojeva        3,8 mm
Trodat  4846        6 brojeva        visina  brojeva           4 mm
Trodat  48313      13 brojeva      visina  brojeva       3,8 mm


Metalni ručni numerator:
Trodat  classic numerator     4, 6, 8, 10, 12 ili 20 brojeva       visina  brojeva          3 mm
Trodat  classic numerator     4, 6, 8, 10 ili 12 brojeva              visina  brojeva         4 mm
Trodat  classic numerator     4, 6, 8, 10, 12 ili 14 brojeva       visina  brojeva          5 mm
Trodat  classic numerator     4, 6, 8, 10 ili 12 brojeva              visina  brojeva         7 mm
Trodat  classic numerator     4, 6, 8, 10 ili 12 brojeva              visina  brojeva         9 mm
Trodat  classic numerator     4, 6 ili 8 brojeva                           visina  brojeva       12 mm
Trodat  classic numerator     4, 6, 8 ili 10 brojeva                     visina  brojeva      15 mm
Trodat  classic numerator     4, 6, 8 ili 10 brojeva                     visina  brojeva      18 mmAutomatski čelični Reiner numerator:
Reiner B6K  6 brojeva - visina  brojeva  4,5 i 5,5 mm
  • automatske radnje numeriranja 0x, 1–6x, 12x, 20x
  • ostali Reiner program na upit.


d.o.o.  za proizvodnju, trgovinu i usluge
STRAHONINEC, Prvomajska 5  -  40000   Č A K O V E C
Tel./fax: 040/333-339, tel.: 040/333-218, e-mail: stambilji.novak@ck.t-com.hr
Numerator:
Trodat  Professional numerator 5558     8 brojeva       visina  brojeva        5 mm
  • ostali modeli na upit