PREŠA ZA SUHI ŽIG...više                    
ŠTAMBILJI          PREŠA ZA SUHI ŽIG         DATUMARI        NUMERATORI        JASTUČIĆI        TINTE        JASTUCI U KUTIJI  
    
d.o.o.  za proizvodnju, trgovinu i usluge
STRAHONINEC, Prvomajska 5  -  40000   Č A K O V E C
Tel./fax: 040/333-339, tel.: 040/333-218, e-mail: stambilji.novak@ck.t-com.hr
ŠTAMBILJI...više                                                                      
JASTUČIĆI...više                                                                                        
TINTE...više                                                           
JASTUCI U KUTIJI...više