O nama

Poduzeće Štambilji Novak d.o.o. na tržištu posluje već preko 40 godina.
............................................................................................................................................................................................

Izrada štambilja, natpisa, lasersko graviranje i izrezivanje na raznim materijalima.
.............................................................................................................................................................................................

Ukoliko želite više informacija o proizvodima i uslugama možete nas kontaktirati na jedan od načina za kontakt.
.............................................................................................................................................................................................
d.o.o.  za proizvodnju, trgovinu i usluge
STRAHONINEC, Prvomajska 5  -  40000   Č A K O V E C
Tel./fax: 040/333-339, tel.: 040/333-218, e-mail: stambilji.novak@ck.t-com.hr